MBT Biológia - www.mbt-biologia.hu - info@mbt-biologia.hu | nyomtatta: vendég


Főoldal Útmutató a szerzők részére

Útmutató a szerzők részére

TERMÉSZETVÉDELMI KÖZLEMÉNYEK

A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG TERMÉSZETVÉDELMI ÉS ÖKOLÓGIAI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA
 
A kiadvány a természetvédelemmel kapcsolatos, tudományos igényességgel megírt eredeti, magyar nyelvű cikkeket közöl, évente egy kötetben. Szigorúan műszaki, ipari, jogi vagy filozófiai fejtegetések nem kerülnek közlésre. A nyelvezet helyességét, a tudományos színvonalat a szerkesztőbizottság mellett felkért referensek, lektorok bírálják el.

A folyóirat négy szekcióba vár kéziratokat:
•    Természettudományos kutatások
•    Társadalomtudományi módszerek a természetvédelem szolgálatában
•    Gyakorlati természetvédelmi tapasztalatok
•    Könyvek és digitális anyagok ismertetése

A kéziratok benyújtása:

A kéziratokat az alábbi email-címre kérjük benyújtani, elektronikus formában: termeszetvedelmi.kozlemenyek@gmail.com. Kérjük a folyóirat honlapján meghirdetett határidő pontos betartását!
A lap profiljába nem illő kéziratokat a szerkesztők azonnal visszaküldik. Felhívjuk figyelmüket, hogy csak formai és tartalmi szempontból megfelelő cikkeket áll módjában a szerkesztőbizottságnak elfogadni! Az elfogadott, esetleges javításokon átesett, betördelt kéziratok hasábkorrektúrára visszakerülnek a szerzőkhöz.

Kérjük, kéziratukat a részletes szerkesztői útmutatóban szereplő követelményeknek megfelelően legyenek szívesek elkészíteni. Az útmutató innen tölthető le!
 

Ideart Az oldal 148 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég